Grafisch Ontwerp Gent 2015-2016

2016
yearbook, 19.5 x 28 cm

Ghent: LUCA School of Arts, Grafisch Ontwerp Gent, Campus Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent

cover design

fonts:
Roffa Bold: design Paula Stoffijn
Oblique Function Regular: design Wouter van Nes